නගරය

New Delhi

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය New Delhi සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Raj Ghat and associated memorials

Raj Ghat (Hindi: राज घाट) is a memorial to Mahatma Gandhi. It is a bla

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
India Gate

The India Gate is the national monument of IndiaШаблон:Citation neede

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rashtrapati Bhavan

Rashtrapati Bhavan (Sanskrit for 'President House / Presidential

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Red Fort

The Delhi Fort also known as Lal Qil'ah, or Lal Qila (Hindi: लाल क़िला

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Humayun's Tomb

Humayun's tomb (Hindi: हुमयून का मक़बरा, Urdu: ہمایون کا مقبره Humay

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nizamuddin Dargah

Nizamuddin Dargah (اردو. ' نظام الدّین درگاہ ') (हिन्दी. निज़ामुद्

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dilli Haat

Dilli Haat is a combination food plaza and craft bazaar located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Appu Ghar

Appu Ghar was a popular amusement park located in New Delhi, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agrasen ki Baoli

Agrasen ki Baoli (also known as Agrasen ki Baoli), designated a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Barakhamba

Barakhamba, also known as Barakhamba Monument, is a fourteenth century

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lodi Gardens

Lodi Gardens (Hindi: लोधी बाग़, Urdu: لودھی باغ) is a park in De

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jama Masjid, Delhi

The Masjid-i Jahān-Numā (Persian: مسجد جھان نما, the 'World-refle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jantar Mantar (Delhi)

The Yantra Mantra (literally the 'instrument and formula' and often

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Purana Qila

Purana Qila (हिन्दी. पुराना क़िला, اردو. Шаблон:Nastaliq, translatio

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Bright

ආරම්භ කරමින් $73

Hotel Jukaso Inn Down Town

ආරම්භ කරමින් $41

Hotel Palace Heights

ආරම්භ කරමින් $81

York Hotel

ආරම්භ කරමින් $77

BIR HOME STAY

ආරම්භ කරමින් $24

FabHotel Check In By ORAN

ආරම්භ කරමින් $40

Hotel Alka Premier

ආරම්භ කරමින් $44

Hotel The Royal Inn

ආරම්භ කරමින් $96

New Delhi වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි