නගරය

Sestroretsk

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Sestroretsk සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sestroretsk Resort Beach (Пляж Сестрорецкого курорта)

Sestroretsk Resort Beach (Пляж Сестрорецкого курорта) යනු සං

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Пляж «Ласковый»

Пляж «Ласковый» යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches, Solnechnoye

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naval Cathedral in Kronstadt

The Naval cathedral of Saint Nicholas in Kronstadt is a Russian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Парк 300-ле́тия Санкт-Петербу́рга — расположен в северо-западной

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Церковь Казанской иконы Божьей Матери (Зеленогорск)

Це́рковь Каза́нской ико́ны Бо́жией Ма́тери — Шаблон:Памятник архи

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Зеленогорский парк культуры и отдыха

Зеленого́рский парк культу́ры и о́тдыха (Зеленогорский ПКиО

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Дюны (пляж)

Пляж «Дюны» — популярный в Санкт-Петербурге нудист

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Сестрорецкие «Дубки»

Парк «Дубки» — парк с голландским садом, гидротехническими соо

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Terijoen kirkko

Зеленогорская кирха (suomi. Terijoen kirkko) - лютеранская церко

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Alexander (St. Petersburg)

Fort Alexander (later nicknamed the 'Plague Fort') is a fortress on an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Церковь Святого апостола Петра (Лахта)

Це́рковь свято́го апо́стола Петра́ — действующий православный храм в Л

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monumento a Stepán Makárov

Па́мятник С.О. Мака́рову в Кроншта́дте - монумент, воздвигнутый в г.Кр

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Долгоозёрный парк

Долгоозёрный парк යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Parks, Saint-Petersbur

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Petersburg Dam

The Saint Petersburg Flood Prevention Facility Complex (Russian:

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Repino Park

ආරම්භ කරමින් $246

Modern apartment with spacious terrace

ආරම්භ කරමින් $0

Staraya Melnitsa Holiday Park

ආරම්භ කරමින් $55

Repino Cronwell Park Hotel & SPA

ආරම්භ කරමින් $93

Repinskaya Hotel

ආරම්භ කරමින් $29

appartments

ආරම්භ කරමින් $50

Pansionat Repino

ආරම්භ කරමින් $27

Krona Hotel

ආරම්භ කරමින් $19

Sestroretsk වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි