රට

Prajatantravadi Samajavadi Janarajaya Sri Lanka

පරිවර්තනය කරන්න

Capital: Colombo

Population: 21128000

Area (sq. km): 65610

Languages: si,ta,en

Currency: Rupee (LKR)

Domain: .lk

Phone code: 94

සිතියම පුළුල් කරන්න

Prajatantravadi Samajavadi Janarajaya Sri Lanka හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Prajatantravadi Samajavadi Janarajaya Sri Lanka හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
පින්නවල අලි අනාථාගාරය

අනාථවන අලි ඇතූන් රැක බලාගනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම මධ්‍ය

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
රුවන්වැලිසෑය

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ස්ථූපයක් වන රුවන්වැලි සෑය එහි ඇති

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
රම්බොඩ ඇල්ල

රම්බොඩ ඇල්ල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්ත්

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mirissa Beach

Mirissa Beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගාලු කොටුව

ගාලු කොටුව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෘත

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
කොළඹ නගර ශාලාව

කොළඹ නගර ශාලාව ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ, කොළඹ නගර සභා

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
රාජකීය උද්භිද උද්‍යානය, ශ්‍රී ලංකාව

රාජකීය උද්භිද උද්‍යානය, ශ්‍රී ලංකාවේ පේරාදෙණියේ පිහිටා ඇත. එය ශ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සෙන්ට් ක්ලෙයාර්ස් ඇල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර දිය ඇලි වලින් එකක් වන සෙන්ට් ක්ලෙයාර්ස් දිය

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
බෝඹුරු ඇල්ල

බෝඹුරු ඇල්ල, (පේරවැල්ල ඇල්ල), යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව-පරණගම ප්

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, (Anuradhapura), යනු ශ්‍රි ලංකාවේ පෞරාණික අගනුවරකි. අනුරාධපු

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ශ්‍රී මහා බෝධිය, අනුරාධපුර

ශ්‍රී මහා බෝධිය ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුරයේ පිහිටි ඇසතු වෘක්

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bentota Beach

Bentota Beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
උණවටුන

උණවටුන, ශ්‍රී ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මුහුදුබඩ නගරයකි.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
බෝපත් ඇල්ල

බෝපත් ඇල්ල පිහිටා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සීගිරිය

නැඟී ඇති බලනට - බැලීමි සිහිවියන් සිහිගිරි මනෙදාළ පුරයි ස

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
පොළොන්නරු යුගය

The second most ancient of Sri Lanka's kingdoms, Polonnaruwa was first

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
බේකර්ස් ඇල්ල

බේකර්ස් ඇල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා තිබෙන සුන්දරම දියඇලි වලින් එකක් වේ.

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Galadari Colombo

ආරම්භ කරමින් $107

Grand Oriental Hotel

ආරම්භ කරමින් $38

C1 Colombo Fort

ආරම්භ කරමින් $13

CityRest Fort

ආරම්භ කරමින් $12

City Beds-The Regent

ආරම්භ කරමින් $56

Colombo Downtown Monkey Hostel

ආරම්භ කරමින් $6