රට

Qatar

azeez, hun7er / cc සහ 55 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Qatar හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum

Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum is a privately owned museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Islamic Art, Doha

The Museum of Islamic Art is a museum located in the Qatari capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Doha Golf Club

The Doha Golf Club in Doha, Qatar, is an 18-hole, 7,374-yard, par 72

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Our Lady of the Rosary (Doha)

The Catholic Church of Our Lady of the Rosary (Arabic: كنيسة سيدة

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mathaf: Arab Museum of Modern Art

The Mathaf: Arab Museum of Modern Art (متحف : المتحف العربي لل

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Zubara Fort

Al Zubara Fort (Arabic: حصن الزبارة‎), also known as Fort Zubara(h),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Qatar Mosque

Qatar Mosque (commonly known as Fanar) is a mosque in Doha, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Barzan Towers

Barzan Towers (Arabic: برج برزان‎ 'High Place'), also known a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Losail International Circuit

Losail International Circuit is a motor racing circuit located just

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aspire Tower

The Aspire Tower, also known as Torch Hotel, is a Шаблон:Convert tall

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hamad International Airport

Hamad International Airport (IATA: DOH, ICAO: OTHH) (Arabic: مطار حمد

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Al Najada Doha Hotel by Tivoli

ආරම්භ කරමින් $150

Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli

ආරම්භ කරමින් $122

Royal Qatar Hotel

ආරම්භ කරමින් $61

Mercure Grand Hotel Doha City Centre

ආරම්භ කරමින් $61

Qatar Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $73

Al Nakheel Hotel

ආරම්භ කරමින් $62