රට

ඉන්දියාව

Paola Mastromauro, Sabina Khatun සහ 281 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
පරිවර්තනය කරන්න

Capital: New Delhi

Population: 1147995000

Area (sq. km): 3287590

Languages: en-IN,hi,bn,te,mr,ta,ur,gu,ml,kn,or,pa,as,ks,sd,sa,ur-IN

Currency: Rupee (INR)

Domain: .in

Phone code: 91

සිතියම පුළුල් කරන්න

ඉන්දියාව හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

ඉන්දියාව හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටජ් මහල්

ටජ්මහල් ඉන්දියාවේ අග්‍රා නගරයේ පිහිටා ඇති සොහොන් ගැබැක් ලෙස තැනවු කි

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Goa Velha

Goa Velha or Vhoddlem Gõi is a census town in North Goa district in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Golden Temple

Golden Temple (Punjabi: ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) or Harmandir Sahib (Punjab

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naneghat

Naneghat (Marathi: नाणेघाट) is a mountain pass in the Western Ghats

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Allahabad Fort

Allahabad Fort (Hindi: इलाहाबाद क़िला, Urdu: الہ آباد قلعہ Ilāhābād Qi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jehangir Art Gallery

The Jehangir Art Gallery is an art gallery in Mumbai (India). It was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arambol Beach

REDIRECT Arambol

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amber Palace

Amer palace (हिन्दी. आमेर , also spelled and pronounced as Ambe

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Mary Church, Bandra

The Basilica of Our Lady of the Mount, more commonly known as Mount

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
බුද්ධගයා විහාරය

| වර්ගය = සංස්කෘතික

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Living Chola Temples

The Great Living Chola Temples is a UNESCO World Heritage Site

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Haji Ali Dargah

The Haji Ali Dargah (हिन्दी. हाजी अली दरगाह) (اردو. حاجی علی در

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marine Drive, Mumbai

Marine Drive is a 3.6-kilometre-long Boulevard in South Mumbai in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kalinjar Fort

Kalinjar is a fortress-city in the Bundelkhand region of central

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Roomi Darwaza

The Roomi Darwaza (Hindi: रूमी दरवाज़ा, Urdu: رومی دروازه, also spe

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amber Fort

Amber Fort (Hindi अमेर किला, also known as Amer Fort) is located in A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sri Ranganathaswamy Temple (Srirangam)

The Sri Ranganathaswamy Temple in Srirangam, Tamil Nadu, India is a

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Bright

ආරම්භ කරමින් $73

Hotel Jukaso Inn Down Town

ආරම්භ කරමින් $41

Hotel Palace Heights

ආරම්භ කරමින් $81

York Hotel

ආරම්භ කරමින් $77

Hotel Alka Premier

ආරම්භ කරමින් $44

Hotel The Royal Inn

ආරම්භ කරමින් $96