ලිංෂාන්හි දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාව

ලිං ෂාන්හි දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාව (සරල චීන: 灵山大佛; සම්ප්‍රදායික චීන: 靈山大佛; පින්යින්: Língshān Dà Fó) යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ජියාංසු පළාතේ, වුක්සි නගරයේ, මාෂන් අසල පිහිටි ලොංෂාන් කන්දේ දකුණු පෙදෙසෙහි පිහිටි දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාවකි. මෙම ප්‍රතිමාව චීනයේ මෙන්ම ලෝකයේ ද පිහිටි විශාලතම බුද්ධ ප්‍රතිමාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ.

මෙයද බලන්න

මීටර 88කට වඩා උසැති මෙම ලිං ෂාන්හි මහා බුද්ධ ප්‍රතිමාව අමිතාභ බුදුන් වහන්සේ නිරූපිත ලෝකඩ හිටි එළිමහන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවකි. එහි බර ටොන් 700කට අධික ය. මෙය සාදා නිමකෙරුණේ 1996 අගකාලයේ ය.

2008දී, මෙම දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ ගිනිකොන දෙසින් "පංච-මුද්‍රා" මාලිගයක් සහ බ්‍රහ්ම මාලිගයක් ඉදිකෙරිණි.

මේවාත් බලන්න

  • උස අනුව ප්‍රතිමා ලැයිස්තුව

බාහිර සබැඳි

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
Amy Sullivan
31 May 2019
Come prepared for a stair workout. The Buddha is an awesome climb but be sure to check out the temples. The Buddha show is worth the wait if you can get a ticket.
Suzanne KuSuus
25 September 2013
Very nice park, very big Buddha. Very touristic place and a bit expensive to get in.
Swift Hawk
7 April 2014
Great place to know more on Buddhism!
Kit Lai
2 December 2013
Dun be late for performance
Mamiko Mori
1 September 2013
景区票 210元/位
D X
25 October 2010
梵宫表演类似于沙特馆的3D电影,很好看。
සිතියම
1.3km from Huan Shan Xi Lu, Binhu Qu, Wuxi Shi, Jiangsu Sheng, චීනය උපදෙස් ලබා ගන්න
Sat 8:00 AM–6:00 PM
Sun 9:00 AM–6:00 PM
Mon 10:00 AM–3:00 PM
Tue 10:00 AM–5:00 PM
Wed 9:00 AM–6:00 PM
Thu 9:00 AM–5:00 PM

Lingshan Buddha Foursquare හි

ලිංෂාන්හි දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාව Facebook හි

Wuxi Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $58

Wuxi Jinlun Hotel

ආරම්භ කරමින් $116

Wuxi Jin Jiang Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $55

Green Tree Inn WuXi Liangxi Bridge Subway Station Business Hotel

ආරම්භ කරමින් $22

Hi Inn Wuxi Sheng Li Branch

ආරම්භ කරමින් $15

angle love

ආරම්භ කරමින් $0

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Tai

Lake Tai (Шаблон:Zh-cp; literally 'Grand Lake') is a large lake in th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hanshan Temple

Hanshan Temple (Шаблон:Zh, is a Buddhist temple and monastery in Suzho

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tiger Hill Pagoda

The Tiger Hill Pagoda, more officially the Yunyan Pagoda,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pan Gate

Pan Gate, Pan Men, Panmen or Panmen Gate (Шаблон:Zh) is a famous histo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lion Grove Garden

The Lion Grove Garden (Chinese: 狮子林园; pinyin: Shī Zǐ Lín Yuán) loca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Couple's Retreat Garden

Couple's Retreat Garden (Chinese: 耦园; Pinyin: Ŏu Yuán) located in Su

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Precious Belt Bridge

The Precious Belt Bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gate to the East

The Gate to the East, also known as the Gate of the Orient,

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lincoln Memorial

The Lincoln Memorial is an American memorial built to honor the 16th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dolmabahçe Palace

The Dolmabahçe Palace (Turkish: Dolmabahçe Sarayı) in Istanbul, Tu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bethesda Terrace

Bethesda Terrace overlooks The Lake in New York City's Central Park.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Çanakkale Martyrs' Memorial

The Çanakkale Martyrs' Memorial (Turkish: Çanakkale Şehitleri An

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Saint Petersburg Stock Exchange and Rostral Columns

The Old Saint Petersburg Stock Exchange (also Bourse) and Rostral

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න