Cortile del Belvedere

Cortile del Belvedere යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Town squares, Vatican හි Vatican . එය පිහිටා ඇත: 15 km වෙතින්Rome, 580 km වෙතින්Naples, 700 km වෙතින්Florence.

කණගාටුයි, නමුත් දැනට සිංහල හි «Cortile del Belvedere called නමින් හැඳින්වෙන මෙම සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු අප සතුව නොමැත. ඔබට ඒ ගැන රසවත් යමක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර එය කරන්න! Languages ​​Cortile del Belvedere on පිළිබඳ තොරතුරු පහත භාෂා වලින් ලබා ගත හැකිය: ελληνικά, English, Esperanto, Español, Français, Indonesia, Italiano, Norsk (Bokmål), Português, Русский, Svenska

Information

ස්ථානය

, N41°54'13", E12°27'23". උපදෙස් ලබා ගන්න

යොමුව

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
Cortile del Belvedere සඳහා තවමත් ඉඟි හෝ ඉඟි නොමැත. සෙසු සංචාරකයින් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු පළ කරන පළමු පුද්ගලයා ඔබ විය හැකිද? :)
Residenza Paolo VI

ආරම්භ කරමින් $145

Cosy 1 bed with large terrace near St.Peter's

ආරම්භ කරමින් $0

Lunaria Suites Rome

ආරම්භ කරමින් $158

Vatican Bed And Breakfast

ආරම්භ කරමින් $101

Al Ponte Del Papa

ආරම්භ කරමින් $74

St. Peter's View Apartment

ආරම්භ කරමින් $74

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apostolic Palace

The Apostolic Palace, also called the Sacred Palace, the Papal Palace

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Peter's Square

Saint Peter's Square (italiano. Piazza San Pietro) is located directly

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සිස්ටීන් චැපල්

සිස්ටීන් දේවස්ථානය යනු වතිකානු නගරයේ පිහිටි පාප්තුමාගේ නිල නිව

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vatican Library

The Vatican Library (Latina. Bibliotheca Apostolica Vaticana), is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vatican Museums

The Vatican Museums (italiano. Musei Vaticani) are the museums of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාන්ත පීතර බැසිලිකාව

සාන්ත පීතර බැසිලිකාවBasilica Papale di San Pietro in Vaticanoප්‍

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Borgo (rione of Rome)

Borgo (sometimes called also I Borghi), is the 14th historic district

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Institute for Works of Religion

The Institute for Works of Religion (Italian language: Istituto per le

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Piazza Navona

Piazza Navona is a city square in Rome, Italy. It is built on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Peter's Square

Saint Peter's Square (italiano. Piazza San Pietro) is located directly

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quirinal Hill

The Quirinal Hill (Latin, Collis Quirinalis) is one of the Seven Hills

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Capitoline Hill

The Capitoline Hill (Latin: Collis Capitolinus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Place

The Grote Markt (·) (Dutch) or Grand Place (French) is the central

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න