Moderna Museet

Moderna Museet (Svenska: Moderna museet) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Modern art museums, Stockholm හි Sweden . එය පිහිටා ඇත: 15 km වෙතින්Nacka, 16 km වෙතින්Lidingö Villastad, 19 km වෙතින්Solna.

කණගාටුයි, නමුත් දැනට සිංහල හි «Moderna Museet called නමින් හැඳින්වෙන මෙම සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු අප සතුව නොමැත. ඔබට ඒ ගැන රසවත් යමක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර එය කරන්න! Languages ​​Moderna Museet on පිළිබඳ තොරතුරු පහත භාෂා වලින් ලබා ගත හැකිය: Azərbaycan, Беларуская, Català, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Eesti, Euskara, پارسی, Suomi, FO, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Latviešu, Nederlands, Norsk (Bokmål), Polski, Português, Русский, Svenska, Українська, 中文

Information

ස්ථානය

, N59°19'35", E18°5'0". උපදෙස් ලබා ගන්න

අමතන්න

Telephone: +46 8 519 552 82

Website: www.modernamuseet.se

විවෘත වේලාවන්
  • Tue-Fri 10:00 AM–8:00 PM
  • Wed-Thu-Sat-Sun 10:00 AM–6:00 PM

යොමුව

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
May ♍
18 June 2015
This state-run museum is located in the beautiful Skeppsholmen island. The design and signage and the general space is nice to explore. A must-see for all art/design lovers when visiting Stockholm!
(((ekin)))
29 September 2015
Iconic pieces from masters like Pollock, Dali, Matisse, Rauschenberg, Duchamp, Picasso. Also don't miss the exhibition of Adrian Villar Rojas, a young but great talent of our century.
Noah Weiss
15 July 2015
The museum is good, but the free outdoor sculpture garden is amazing. Highly recommend walking around, seeing a few Calders, and playing eye spy around the island.
Travel + Leisure
7 April 2014
The Rafael Moneo–designed art museum on Skeppsholmen Island has a permanent collection with blue-chip works by Francis Bacon, Matisse, and more, as well as many of their Swedish contemporaries.
A
29 December 2017
The area is serene & beautiful! Loved their modern art collection although was small compared to other museums. Couple of showrooms are dedicated to photographers esp Nan Goldin. Marcel Duchamp too.
Do
13 February 2022
Really beautiful. Entry is for free. The building and the area around the museum were very nice as well.
At Six

ආරම්භ කරමින් $320

Grand Hôtel Stockholm

ආරම්භ කරමින් $554

Hotel Kungstradgarden

ආරම්භ කරමින් $168

Downtown Camper by Scandic

ආරම්භ කරමින් $0

Downtown Camper by Scandic

ආරම්භ කරමින් $348

Scandic Sergel Plaza

ආරම්භ කරමින් $275

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Swedish Centre for Architecture and Design

The Swedish Centre for Architecture and Design (Swedish: Svenskt

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nationalmuseum

Nationalmuseum is the national gallery of Sweden, located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lightship Finngrundet (1903)

The Lightship Finngrundet is a lightvessel built in 1903 and now a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Junibacken

Junibacken is a children’s museum situated on the island of D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vasa (ship)

Vasa (or Wasa) was a warship that was built for King Gustavus Adolphus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kastellet, Stockholm

Kastellet is a small citadel located on the islet Kastellholmen in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nordic Museum

The Nordic Museum (sweden: Nordiska museet) is a museum located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Livrustkammaren

The Royal Armoury (Livrustkammaren) is located in the Royal Palace in

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Francisco Museum of Modern Art

The San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) is a modern art museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Canada

The National Gallery of Canada (français. 'Musée des beaux arts du C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tate Modern

Tate Modern is a modern art gallery located in London. It is Britain's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Modern Art

The Museum of Modern Art (MoMA) is an art museum located in Midtown

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris is an art museum in Paris

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න