Walt Disney World Resort

Walt Disney World Resort යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Amusement parks, Orlando හි United States . එය පිහිටා ඇත: 29 km වෙතින්Doctor Phillips, 31 km වෙතින්Lake Butter, 640 km වෙතින්Jacksonville.

කණගාටුයි, නමුත් දැනට සිංහල හි «Walt Disney World Resort called නමින් හැඳින්වෙන මෙම සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු අප සතුව නොමැත. ඔබට ඒ ගැන රසවත් යමක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර එය කරන්න! Languages ​​Walt Disney World Resort on පිළිබඳ තොරතුරු පහත භාෂා වලින් ලබා ගත හැකිය: العربية, AST, Български, bosanski, Català, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Esperanto, Español, Euskara, پارسی, Suomi, Français, HAK, עברית, Magyar, հայերէն, Indonesia, Italiano, 日本語, ქართული ენა, 한국어, Latine, Melayu, Nederlands, Nynorsk, Norsk (Bokmål), Polski, Português, Русский, Simple English, Svenska, தமிழ், ไทย, Türkçe, Українська, 中文

Information

ස්ථානය

, N28°25'6", W81°34'51". උපදෙස් ලබා ගන්න

අමතන්න

Telephone: (407) 939-5277

Website: disneyworld.disney.go.com

විවෘත වේලාවන්
  • Mon-Sun 24 Hours

යොමුව

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
Gena
15 July 2012
Definitely the "Happiest Place on Earth"! Take 2 days to the Magic Kingdom. There is so much to see! Also get a copy of Birnnaum's Disney if it's your first trip. Tons of useful tips on what to do!!
Dave Mc
6 August 2018
Really the best of all the Disney locations, make sure you get the meal plan though, food is really expensive! ????
Aurora De Lucia
13 October 2013
Go in January for marathon weekend! A fun way to make your way through all the parks (plus ESPN's Wide World of Sports) in one morning.(If you're a Gatorade drinker, pack it! Disney uses Powerade.)
Jyotirmoy Banerjee
7 December 2012
It's a magical place! Be on main street after the electric light parade for the show projected on the castle, amazing! And stay for the fireworks, you won't be disappointed...Magical
RidesKingdom
15 September 2015
The most visited theme parks in the World. Four amazing parks in a big world, Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios.
500 Miles For SMA
13 March 2015
Try the boardwalk or beach club hotels for easy access to Epcot. Try the Poly for access to the TTA and the Magic Kingdom. Victoria and Alberts = best restaurant in the universe:
Paradise Palms Resort by Global Resort Homes

ආරම්භ කරමින් $214

Lilos Magic by Emerald Island Rentals

ආරම්භ කරමින් $328

Nemos Magic by Emerald Island Rentals

ආරම්භ කරමින් $0

Windsor at Westside by Global Resort Homes

ආරම්භ කරමින් $202

Storey Lake Resort by Global Resort Homes

ආරම්භ කරමින් $228

Oakwater Resort by Global Resort Homes

ආරම්භ කරමින් $167

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Magic Kingdom

Magic Kingdom is a theme park at the Walt Disney World Resort in Bay

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cinderella Castle

Cinderella Castle is the fairy tale castle at the center of two Disney

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Seven Dwarfs Mine Train

Seven Dwarfs Mine Train is a steel roller coaster located at Magic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Disney's River Country

River Country was the first water park at the Walt Disney World

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Seas with Nemo

The Seas with Nemo & Friends (formerly The Living Seas) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Epcot

Epcot is the second of four theme parks built at Walt Disney World in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fountain of Nations

The Fountain of Nations is a musical fountain at Epcot in the Walt

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
France (Epcot)

The France Pavilion is part of the World Showcase within Epcot at Walt

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Disney's Hollywood Studios

Disney's Hollywood Studios (originally Disney-MGM Studios until 2008)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland (Chinese: 香港迪士尼樂園) is the first theme park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cedar Point

Cedar Point is a 364-acre (147 ha) amusement park located on a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Magic Kingdom

Magic Kingdom is a theme park at the Walt Disney World Resort in Bay

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Epcot

Epcot is the second of four theme parks built at Walt Disney World in

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න