නගරය

Tashkent

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Tashkent සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Памятник Эмиру Тимуру (Ташкент)

Amir Temur haykali – davlat arbobi va sarkarda, oʻzbek da

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moschea Hazroti Imam

Hazrati imom jome masjidi — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Isl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
المسجد الصغير (طشقند)

Minor masjidi - Toshkent shahrida yangi qurilgan masjid. Masjidning

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Památník obětem zemětřesení Taškentu v roce 1966

Меморіальний комплекс «Мужність» — м

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Дворец искусств Истиклол

Xalqlar doʻstligi saroyi - Toshkent shahridagi madaniyat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ilkhom Theatre

Ilkhom Theatre (Ильхом Театр Марка Вайля) is a theatre company base

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amir Timur Museum

The Amir Timur Museum is located in Tashkent, the capital of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Daşkənd zooparkı

Toshkent hayvonot bogʻi - maʼrifiy va i. t. ishlari olib boradigan m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chorsu Bazaar

Chorsu Bazaar (Persian: بازار چارسو, Uzbek: Чорсу бозор), also c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Navoi Theater

The Navoi Theater Uzbek: Alisher Navoiy nomidagi davlat akademik katta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tashkent City Park

Tashkent City Bogʻi — Toshkent shahri markazidagi shahar bogʻi, Oʻz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
State Museum of Nature of Uzbekistan

The Uzbekistan State Museum of Nature is widely considered to be the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ուզբեկստանի ակադեմիական ռուսական դրամատիկական թատրոն

Oʻzbekiston rus akademik drama teatri — Toshkentdagi koʻhna tea

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои

Oʻzbekiston milliy kutubxonasi, Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston R

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Ichan Qala Hotel

ආරම්භ කරමින් $813

Grand Atlas Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Asia Tashkent

ආරම්භ කරමින් $76

Rohat Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

Hotel Hon Saroy

ආරම්භ කරමින් $45

City Line Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $250

Grand Orzu Hotel

ආරම්භ කරමින් $35

Hotel Rovshan

ආරම්භ කරමින් $60

Tashkent වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි